Doku 2023

DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

2023

Doku Kumaş Tasarım Yarışması, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile 2023 yılında üçüncü kez düzenlenmiştir. 2023 yılında düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması, Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Moda Giyim Tasarımı) mezun olan veya okuyan, ilgili bölümlerde yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora düzeylerinde okuyan ya da mezun olan öğrenci ve profesyonel katılımına açık olarak gerçekleşmiştir. 2021 ve 2022 yılından farklı olarak yarışma şartnamesine yaş kriteri (18-35 yaş aralığında olmak) eklenerek yarışmanın amacına katkı sağlayacak kitleye ulaşılması hedeflenmiştir.

Yarışmanın hazırlık sürecinde, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir komisyon kurulmuş; akademisyen ve sektör temsilcilerinin fikri katkıları alınarak yarışmaya katkı sağlanmıştır.

Ek olarak, yarışma süreci boyunca yarışmanın kumaş üretimi, uygulamalı eğitim vb. tüm aşamalarında yer alan Dokuhane Firma Yetkili Hacer Aktaş yer almıştır.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması yarışmacıların esinlendikleri bir “tema” doğrultusunda, öğrenci ve profesyonel katılımına açık olarak 3 kategoride gerçekleştirilmiştir.

Yarışma kategorileri:

➢ Dokuma kumaş tasarımı

➢ Örme kumaş tasarımı

➢ Baskı kumaş tasarımı

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara verilen ödüller aşağıda yer almaktadır:

Para Ödülü:

 Dokuma, Örme ve Baskı Kumaş Tasarımı kategorilerinin her bir için:

  • Birincilik ödülü: 225.000 TL
  • İkincilik ödülü: 150.000 TL
  • Üçüncülük ödülü: 75.000 TL

Sürdürülebilirlik Özel Ödülü

Dereceye giren finalistler arasından sürdürülebilirlik puanı dikkate alınarak 1. olan kişiye 100.000 TL değerinde “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” verilmiştir.

Yurt Dışı Eğitim Ödülü:

Her bir kategoride birinci olmayı başaran yarışmacılar, 5973 Sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olabileceklerdir.

Tekstil ve Moda Fuarını Ziyaret Ödülü:

Her bir kategoride finale kalan ilk 5 yarışmacı GATHİB’in yarışma sürecinde ilan edeceği yurtdışındaki bir Tekstil ve Moda Fuarını ziyaret hakkı ödülü kazanmıştır.

Proje Kapsamında Takip Edilen Süreçler ve Faaliyetler

Yarışmacıların başvuru dosyaları, yarışmanın ilan edildiği tarih olan 28 Nisan 2023’ten itibaren son başvuru tarihi olan 11 Temmuz 2023’e kadar www.dokusundasanatvar.org internet sitesi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinde, Doku Kumaş Tasarım Yarışması tanıtım faaliyetleri kapsamında online toplantılar düzenlenmiş; üniversite öğrencilerine Doku Kumaş Tasarım Yarışması hakkında bilgi verilmiş ve öğrencilerin soruları cevaplanmıştır. Söz konusu toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yarışmanın kumaş üretimi, uygulamalı eğitim vb. tüm aşamalarında hizmet veren Dokuhane Firma Yetkilisi Hacer Aktaş ile yarışmanın website ve sosyal medya yönetimi yetkilileri katılım sağlamışlardır. Öğrenci ve akademisyenlerden oluşan Doku tanıtım toplantısına yoğun katılım sağlanmıştır.


Doku Kumaş Tasarım Yarışması Tanıtım Toplantısı / 06.06.2023

Başvuru sürecinin sona ermesinin akabinde; akademisyenler, sektör temsilcileri ve tekstil mühendislerinden oluşan jüri üyeleri tarafından başvuru dosyaları ayrı ayrı incelenmiş; malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden 12 Temmuz 2023 tarihinde Birinci Jüri Değerlendirmesi gerçekleştirilerek finalistler belirlenmiştir. Birinci Jüri Değerlendirmesi sonuçları 14 Temmuz 2023 tarihinde yarışma internet sitesinde ve yarışma sosyal medya hesabında (Instagram: @dokusundasanatvar) duyurulmuştur.

+

AD-SOYAD

ÜNİVERSİTE/UNVAN

1

Prof. Dr. Ebru ÇORUH

Gaziantep Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

2

Prof. Fatma Engin ALPAT

Çukurova Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

3

Öğr. Gör. Müşerref ZEYTİNOĞLU

Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

4

Prof. Kemal CAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

5

Doç. Dr. Ayşe Gamze ÖNGEN

6

Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR

İzmir Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

7

Prof. Elvan ÖZKAVRUK ADANIR

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

8

Doç. Dr. Selçuk POYRAZ

Adıyaman Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı

9

Prof. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı 

10

Mehmet ATINÇ

Atınç İpek Yönetim Kurulu Başkanı

11

Öğr. Gör. Yüksel ÜNGÖR

Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil Bölümü

12

Hacer AKTAŞ

DOKUHANE Firma Temsilcisi

13

Doç. Dr. Mehmet Zahit BİLİR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı

14

Prof. Dr. Leyla ÖĞÜT

Dokuz Eylül Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Moda ve Giyim Tasarımı Bölümü

15

İpek TEYMUR KÜLEKÇİ

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi

Doku Kumaş Tasarım Yarışması Birinci Jüri Değerlendirmesi Jüri Listesi

Doku Kumaş Tasarım Yarışması Birinci Jüri Değerlendirmesi / 12 Temmuz 2023

Birinci jüri değerlendirmesinde dereceye giren finalistler; başvurdukları kategori ve isimlerine yer verilerek alfabetik olarak yarışma internet sitesinde ve yarışma sosyal medya hesabında (Instagram:@dokusundasanatvar) paylaşılmıştır.

Tablo: Doku Kumaş Tasarım Yarışması Birinci Jüri Değerlendirmesi Sonuçları

Birinci Jüri Değerlendirmesi sonucu belirlenen finalistler ile 19-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa’da Proje Modelleme Danışmanı Hacer Aktaş’ın gözetiminde Uygulamalı Eğitim gerçekleştirilmiştir. Uygulamalı Eğitim’in ilk günü tasarım eğitimleriyle geçmiştir. Sezon trendlerine uygun giyim odaklı kumaş koleksiyonu oluşturma, dokuma desen tasarımı, baskı desen tasarımı ve örme desen tasarımı konuları eğitimin önemli başlıklarını oluşturmuştur. Eğitimin ikinci ve üçüncü günü ise baskı, dokuma, iplik, ipek baskı, konfeksiyon ve denim tesis ziyaretlerinden oluşmuştur.

Uygulamalı Eğitim – 19-21 Temmuz 2023 /Bursa

Bursa’da gerçekleşen Uygulamalı Eğitim Süreci’nin finalistlerin kumaş tasarımları kumaş üreticisi firmalarda üretilmiştir.

8 Eylül 2023 tarihinde Gaziantep’te finalistlerin tasarımlarını ve üretilen kumaşlarını sunmak üzere Final Jüri Değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

Final Jüri Değerlendirmesi – 8 Eylül 2023/Gaziantep

Tablo 1: Doku Kumaş Tasarım Yarışması Final Jüri Değerlendirmesi Neticesinde Dokuma Kategorisi Sonuçları

Tablo 2: Doku Kumaş Tasarım Yarışması Final Jüri Değerlendirmesi Neticesinde Örme Kategorisi Sonuçları

Tablo 3: Doku Kumaş Tasarım Yarışması Final Jüri Değerlendirmesi Neticesinde Baskı Kategorisi Sonuçları

Finalistlerin kumaş tasarımlarının değerlendirildiği ve her bir kategoride dereceye girmeye hak kazanan yarışmacıların belirlendiği Final Jüri Değerlendirmesi’nin akabinde; Doku Kumaş Tasarım Yarışması Final Gecesi Organizasyonu GAİB Hizmet Binasında düzenlenmiştir.

Final Gecesi ve Ödül Töreni, Gaziantep Valisi Kemal ÇEBER, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret KİLECİ ile Bakanlık temsilcileri, Gaziantep İl Protokolü, İhracatçı Birlikleri Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ve diğer davetliler olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması Final Gecesi ve Ödül Töreni – 8 Eylül 2023/ GAİB

2023 Doku Kumaş Tasarım Yarışması Dokuma Kategorisi Birincisi Efekan Türker Tema- Natura

2023 Doku Kumaş Tasarım Yarışması Örme Kategorisi Birincisi Çağla Çokgezen Tema- Köklere Dönüş

2023 Doku Kumaş Tasarım Yarışması Sürdürülebilirlik Özel Ödülü Kazananı Selin Bulut Tema- Perma Kültür

Katalog

Foto Galeri