Doku 2021

DOKU KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI

 2021

Doku Kumaş Tasarım Yarışması, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile 2021 yılında ilk kez düzenlenmiştir. Yarışma herhangi bir yaş, eğitim, bölüm, çalışma koşulu vb. aranmaksızın öğrenci ve profesyonel katılımına açık olarak gerçekleşmiştir.

Yarışmanın hazırlık sürecinde, akademisyen ve sektör temsilcilerinin fikri katkılarının yanı sıra, Moda Tasarımcısı Dilek Hanif de yarışma koçu olarak yarışmaya katkı sağlamıştır.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın amaçları;

  • Kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün ve katma değerli ürün tasarımları ortaya çıkarmak ve bu alandaki paydaşların rekabet gücünü artırmak,
  • İhraç edilebilme potansiyeline sahip ürün çeşitliliğini artırarak ulusal/uluslararası pazarda ülkemize ait özgün, katma değeri yüksek ve inovatif ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamak,
  • Özgün ve yenilikçi tasarım sahibi katılımcıları, tasarım projelerine teknik ve finansal katkı sağlayabilecek uzmanlarla buluşturup ikili veya çoklu iş birliklerinin kurulabileceği bir platform oluşturmak,
  • Yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sektörün yenilikçi ve özgün karakterinin güçlenmesine katkı sağlamaktır.

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nda dereceye giren yarışmacılara verilen ödüller şu şekildedir:

Para Ödülü:

  • Birincilik ödülü: 100.000 TL
  • İkincilik ödülü: 50.000 TL
  • Üçüncülük ödülü: 25.000 TL

Yurt Dışı Eğitim Ödülü:

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nda ilk üçe giren yarışmacılar, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olacaklardır.

Tasarım Akademisi Eğitim Ödülü:

İkinci değerlendirmeyi geçen 10 finaliste İstanbul Moda Akademisi’nde Eğitim Programı Ödülü verilmiştir.

Yarışmacıların başvuru dosyaları yarışmanın ilan edildiği tarih olan 1 Mart 2021’den itibaren son başvuru tarihi olan 21 Haziran 2021’e kadar www.dokusundasanatvar.org internet sitesi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinde, Doku Kumaş Tasarım Yarışması tanıtım faaliyetleri kapsamında online toplantılar düzenlenmiş; Yarışma Koçu Dilek Hanif’in de katım sağladığı söz konusu toplantılarda üniversite öğrencilerine Doku Kumaş Tasarım Yarışması hakkında bilgi verilmiş ve öğrencilerin soruları cevaplanmıştır.

Başvuru sürecinin sona ermesi akabinde moda tasarımcıları, akademisyenler, sektör temsilcileri ve tekstil mühendislerinden oluşan jüri üyeleri tarafından 222 başvuru dosyası incelenmiş; malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden online olarak değerlendirilmiştir. Böylece Ön Değerlendirme aşaması sona ermiş ve İkinci Jüri Değerlendirmesine kabul edilecek 20 aday belirlenerek 28 Haziran 2021 tarihinde yarışma internet sitesinde ve yarışma sosyal medya hesabında (Instagram: dokusundasanatvar) yayınlanmıştır.

İkinci jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen 20 yarışmacının her birinin 4’er adet kumaş tasarımı Bursa’da kumaş üreticisi firmalarda kumaş olarak üretilmiştir ve ikinci jüri değerlendirmesinde jüriye sunulmak üzere hazır hale getirilmiştir.

6 Eylül 2021 tarihinde Gaziantep’te 20 adayın tasarımlarını ve üretilen kumaşlarını jüriye sözlü olarak sundukları bir mülakat düzenlenmiştir. Malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda finale kalmaya hak kazanan 10 finalist belirlenmiştir.

İkinci jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 finalistin her birine ait 4’er kumaş tasarımı Moda Tasarımcısı Dilek Hanif tarafından kıyafete dönüştürülmüştür. İlk 10 finaliste ait tasarımlar 5 Kasım 2021 tarihinde Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleşen Final Gecesi’nde düzenlenen defilede sergilenmiştir.

Final değerlendirmesinde moda tasarımcıları, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu (25 puan), özgünlük (25 puan), yaratıcılık (25 puan) ve inovatif değer (25 puan) kriterleri üzerinden değerlendirilen yarışmacıların, ikinci değerlendirme aşamasında aldıkları puanın %50’si ve final aşamasındaki jüri değerlendirmesinden aldıkları puanın %50’si toplanarak nihai sıralamaları belirlenmiştir.

5 Kasım 2021 tarihinde Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’nin katılımlarıyla Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleşen Doku Kumaş Tasarım Yarışması Final Gecesi Defilesi ve Ödül Töreni’nde kazananlar ilan edilmiştir. Final Gecesi’ne Bakanlık temsilcileri, Gaziantep İl Protokolü, İhracatçı Birlikleri Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör temsilcileri, moda tasarımcıları, yerli ve yabancı basın mensupları ve diğer davetliler olmak üzere yaklaşık 300 kişi katılım sağlamıştır.

Birincilik ödülü 100.000 TL, ikincilik ödülü 50.000 TL, üçüncülük ödülü ise 25.000 TL olan yarışmada ayrıca ilk 3 yarışmacı Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yurtdışında eğitim alma hakkı kazanmıştır. Ayrıca, ilk 10’da yer alan finalistler tasarım akademisi eğitim ödülü almaya hak kazanmışlardır.

2021 Doku Kumaş Tasarım Yarışması Birincisi Mihriban Yazar’a ait tasarımlar – Tema: Haykırış
2021 Doku Kumaş Tasarım Yarışması İkincisi Gizem Akdemir’e ait tasarımlar – Tema: Shy
2021 Doku Kumaş Tasarım Yarışması Üçüncüsü Seda Atalay’a ait tasarımlar – Tema: Reuse! Reduce! Recycle!

5 Kasım 2021 tarihinde Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleşen Doku Kumaş Tasarım Yarışması Final Gecesi Defilesi ve Ödül Töreni’nde ödül alan finalistler aşağıda yer almaktadır:

Para Ödülü Kazananları:

Yarışma Birincisi Mihriban Yazar- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü- Freelance Illustrator

Yarışma İkincisi Gizem Akdemir- Işık Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (Lisans), İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (Yüksek Lisans) /Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü (Doktora)- Araştırma Görevlisi

Yarışma Üçüncüsü Seda Atalay- Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü- Ürün Geliştirme- Kıdemli Uzman

Tasarım Akademisi Ödülü Kazananları (Alfabetik olarak sıralanmıştır):

Ada Çuhadar- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü- Öğrenci

Firdevs Büşra Aydın- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü- Öğrenci

Gizem Akdemir- Işık Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (Lisans), İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (Yüksek Lisans) /Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü (Doktora)- Araştırma Görevlisi

Gizem Demirel- Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü- Tasarımcı

Gökhan Gökgöz- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü- Tasarımcı

Melis Küçükyılmaz- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü- Öğrenci

Mihriban Yazar- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü- Freelance Illustrator

Özge Güneş- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü- Öğrenci

Seda Atalay- Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü- Ürün Geliştirme- Kıdemli Uzman

Tuğba Yetkin- Çukurova Üniversitesi’nde Peyzaj Mimarlığı Bölümü (Lisans)/ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü (Lisans)- Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Katalog

Foto Galeri